Tulkinta uskontoetnografiassa

  • Matti Kamppinen
Avainsanat: Matti Kamppinen, tutkimusmenetelmät, uskontoetnografia, tulkinta

Abstrakti

Laadullinen tutkimus ja laadulliset menetelmät saavat oman erityisen asemansa tyypillisesti sellaisilla ihmistutkimuksen aloilla, joilla on vahva kvantitatiivisen tai kokeellisen tutkimuksen paradigma, kuten sosiologiassa, kasvatustieteessä, psykologiassa tai psykiatriassa. Läpeensä laadullisilla aloilla kuten uskontoetnografiassa laadullisen tutkimuksen menetelmiä ei ole tapana eksplikoida, vaan luotetaan siihen että kaikki kanssaetnografit joka tapauksessa tietävät, miten kenttäaineistoja jäsennetään ja tulkitaan. Näinhän tilanne monesti onkin, ja etnografisen tulkinnan julkilausumattomat säännöt uppoavat etnografien keskinäisen heimokulttuurin syövereihin, ja hiljaista tietoa vahvistetaan hiljaisuudella.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 1, 2004
Viittaaminen
Kamppinen, M. (2004). Tulkinta uskontoetnografiassa. Tieteessä Tapahtuu, 22(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57105