Miestutkija veistelee miehen mallia

  • Vesa Heikkinen

Abstrakti

Arto Jokinen (toim.): Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Tampere University Press, 2003. 248 s.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
loka 1, 2004
Viittaaminen
Heikkinen, V. (2004). Miestutkija veistelee miehen mallia. Tieteessä Tapahtuu, 22(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57126