Kansallinen identiteetti Ruotsissa ja Suomessa 1600–1700-luvuilla

  • Aira Kemiläinen
Avainsanat: Aira Kemiläinen, Jonas Nordin, kansallinen identiteetti

Abstrakti

Jonas Nordin Tukholman yliopiston historian instituutista julkaisi vuonna 2000 laajan väitöskirjan Ett fattigt men fritt folk Ruotsin kansallisesta identiteetistä 1600- ja 1700-luvuilla. Hän pyrki selvittämään, millaiseksi kansallinen identiteetti eli kansallistietoisuus Ruotsissa kehittyi suurvalta-aikana ja vapaudenajalla (1660–1772). Hänen työnsä liittyy siten oleellisesti – ja jossakin määrin haastavasti – kansainväliseen nationalismin tutkimukseen, sillä 1900-luvun lopulla vallitseva modernin nationalismin tutkimussuunta kielsi kansallisen ajattelun kontinuiteetin keskiajalta tai uuden ajan alusta lähtien ja väitti nationalismin syntyneen vasta Ranskan vallankumouksen ja industrialismin aikakausilla. Nordin osoittaa ruotsalaisten 1600- ja 1700-luvulla pohtineen paljon kansan omaa kuvaa ja ruotsalaisuutta, ja hän ottaa kantaa modernin nationalismin teesejä ja liikaa teoreettisuutta vastaan.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 1, 2004
Viittaaminen
Kemiläinen, A. (2004). Kansallinen identiteetti Ruotsissa ja Suomessa 1600–1700-luvuilla. Tieteessä Tapahtuu, 22(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57138