Habituksen paluu? Evoluutioteorian huomioimisesta sosiologian ihmisnäkemyksessä (osa 1)

Kirjoittajat

  • J. P. Roos
  • Anna Rotkirch

Avainsanat:

J.P. Roos, Anna Rotkirch, sosiologia, evoluutioteoria, habitus, konstruktivismi

Abstrakti

Tämän artikkelin tarkoitus on pohtia sosiologian suhdetta (ihmis)luontoon. Puolustamme pyrkimystä tieteidenväliseen käsitteelliseen integraatioon, johon sisältyisi vuoropuhelu sosiologian ja ihmisen evoluutiota koskevan tutkimuksen välillä. Artikkelin ensimmäisessä osassa esitämme esimerkkejä siitä, miten yhteiskuntatieteilijät ovat sijoittaneet ’luonnon’ inhimillisen käyttäytymisen ja ihmismielen ulkopuolelle. Samalla ’luonto’ nähdään enimmäkseen muuttumattomana asiantilana. Vaihtoehtoisena näkemyksenä luonnollisen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksesta esittelemme evoluutioteorian ajatuksia myötäsyntyisistä toimintavalmiuksista. Artikkelin toisessa osassa käsittelemme Pierre Bourdieun habituskäsitettä ja sen kytkeytymistä evoluutioteoreettiseen näkemykseen.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2003-01-01

Viittaaminen

Roos, J. P., & Rotkirch, A. (2003). Habituksen paluu? Evoluutioteorian huomioimisesta sosiologian ihmisnäkemyksessä (osa 1). Tieteessä Tapahtuu, 21(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57182