Pasteur ja transistori. Olemmeko siirtymässä käytön innoittaman perustutkimuksen aikakauteen?

  • Reijo Miettinen
Avainsanat: Reijo Miettinen, tiedepolitiikka, perustutkimus, tekniset tieteet, biotieteet

Abstrakti

Idea käytön innoittamasta perustutkimuksesta tieteen kehitykselle ominaisena muotona on hypoteesi, joka voidaan tulkita kahdella tavalla: Onko niin, että teknologia on kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikana tieteen kehityksen olennaiseksi tekijäksi, minkä tuloksena uusi tutkimustyyppi on kehittymässä hallitsevaksi? Vai niinkö, että teoreettisten käsitteiden kehitykseen keskittynyt tieteen historia on laiminlyönyt tieteen ja tieteen ulkopuolisten käytäntöjen vuorovaikutuksen tutkimisen ja että tällainen vuorovaikutussuhde on ollut aina olemassa? Voiko akateemisen tiedeyhteisön haave puhtaasta tieteestä osoittautua aaveeksi?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 1, 2003
Viittaaminen
Miettinen, R. (2003). Pasteur ja transistori. Olemmeko siirtymässä käytön innoittaman perustutkimuksen aikakauteen?. Tieteessä Tapahtuu, 21(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57195