Habituksen paluu? Evoluutioteorian huomioimisesta sosiologian ihmisnäkemyksessä (osa 2)

  • J. P. Roos
  • Anna Rotkirtch
Avainsanat: J.P. Roos, Anna Rotkirch, sosiologia, evoluutioteoria, habitus

Abstrakti

Tässä artikkelissa kyseenalaistetaan sosiologiassa esiintyvä tapa eristää ’luonto’ sosiaalisuudesta ja nähdä ihmisten mahdolliset myötäsyntyiset ominaisuudet monoliittisina ja muuttumattomina. Sisällyttämällä sekä luonnon että kulttuurin, myötäsyntyisen ja opitun, samaan habitus-käsitteeseen, voisimme päinvastoin lähestyä dynaamista ja avointa inhimillisen toiminnan ja tottumusten teoriaa. Kirjoitus on jatkoa Tieteessä tapahtuu -lehdessä 1/2003 julkaistulle kirjoitukselle.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 1, 2003
Viittaaminen
Roos, J. P., & Rotkirtch, A. (2003). Habituksen paluu? Evoluutioteorian huomioimisesta sosiologian ihmisnäkemyksessä (osa 2). Tieteessä Tapahtuu, 21(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57204