Habituksen paluu? Evoluutioteorian huomioimisesta sosiologian ihmisnäkemyksessä (osa 2)

Kirjoittajat

  • J. P. Roos
  • Anna Rotkirtch

Avainsanat:

J.P. Roos, Anna Rotkirch, sosiologia, evoluutioteoria, habitus

Abstrakti

Tässä artikkelissa kyseenalaistetaan sosiologiassa esiintyvä tapa eristää ’luonto’ sosiaalisuudesta ja nähdä ihmisten mahdolliset myötäsyntyiset ominaisuudet monoliittisina ja muuttumattomina. Sisällyttämällä sekä luonnon että kulttuurin, myötäsyntyisen ja opitun, samaan habitus-käsitteeseen, voisimme päinvastoin lähestyä dynaamista ja avointa inhimillisen toiminnan ja tottumusten teoriaa. Kirjoitus on jatkoa Tieteessä tapahtuu -lehdessä 1/2003 julkaistulle kirjoitukselle.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2003-02-01

Viittaaminen

Roos, J. P., & Rotkirtch, A. (2003). Habituksen paluu? Evoluutioteorian huomioimisesta sosiologian ihmisnäkemyksessä (osa 2). Tieteessä Tapahtuu, 21(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57204