Sosiobiologia koettelee tieteellisyyden rajoja

Kirjoittajat

  • Markus Lång

Abstrakti

Ihmisen käyttäytymistä ja lajiolemusta on pyritty selittämään sosio biologian keinoin. Viimeaikaisen kirjoittelun ongelmina ovat kuitenkin olleet päättely virheet ja epätarkat kuvaukset. Haluan kiinnittää huomiota muutamiin tieteenfilosofisesti kyseenalaisiin ajattelutottumuksiin.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2003-02-01

Viittaaminen

Lång, M. (2003). Sosiobiologia koettelee tieteellisyyden rajoja. Tieteessä tapahtuu, 21(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57209