Voidaanko moraali johtaa biologiasta?

  • Juhani Pietarinen
Avainsanat: Juhani Pietarinen, moraali, biologia

Abstrakti

Moraali tarkoittaa tietynlaisten arvojen ja normien järjestelmää sekä niiden mukaista toimintaa. Puhutaan tutkijan, lääkärin, luonnonsuojelijan moraalista. Moraaliset arvot on erotettava taloudellisiin tai poliittisiin etunäkökohtiin perustuvista arvoista. Ne sulkevat pois puhtaan egoismin ja lyhytnäköisen hyödyn tai voiton tavoittelun. Lisäksi toimijan pitää olla selvillä tekojensa moraalisesta luonteesta, jotta voisimme puhua moraalisesta toiminnasta. Jos häneltä kysyy, miksi hän teki sen minkä teki, hänen täytyy tuoda esille, että se oli hänen velvollisuutensa tai se oli hänestä oikea ja hyvä teko.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 1, 2003
Viittaaminen
Pietarinen, J. (2003). Voidaanko moraali johtaa biologiasta?. Tieteessä Tapahtuu, 21(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57242