Kansantajuisia tieteenfilosofisia puheenvuoroja

  • Panu Raatikainen
Avainsanat: tieteenfilosofia

Abstrakti

Ilkka Niiniluoto: Totuuden rakastaminen. Tieteenfilosofisia esseitä. Otava, Keuruu, 2003. Ilkka Niiniluoto on Helsingin yliopiston pitkäaikainen teoreettisen filosofian professori, kansainvälisesti tunnettu tieteenfilosofi ja tuore Helsingin yliopiston rehtori. Hän lienee myös monille tuttu lukuisista julkisista puheenvuoroistaan. Nyt käsillä olevan kokoelman kirjoitukset ovat – kuten teoksen alaotsikkokin kertoo – tavalla tai toisella tieteenfilosofisia.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
marras 1, 2003
Viittaaminen
Raatikainen, P. (2003). Kansantajuisia tieteenfilosofisia puheenvuoroja. Tieteessä Tapahtuu, 21(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57260