Intuitiivisen päätöksenteon virheitä ja vääristymiä

  • Petter Kavonius
Avainsanat: heuristiikka, psykologia, päätökset, intuitio

Abstrakti

Thomas Gilovich, Dale Griffin & Daniel Kahneman (Eds.): Heuristics and Biases – The Psychology of Intuitive Judgment. Cambridge University Press, Cambridge 2002. xvi + 857 s. Daniel Kahnemanin ja Amos Tverskyn tutkimukset ovat olleet laajan kansainvälisen huomion kohteena jo 1970-luvulta alkaen. Heidän tutkimuksensa ovat koskeneet taipumuksia ja riskejä ajautua julkilausutuista normatiivisista päättelyn ja päätöksenteon ideaaleista poikkeavaan päättelyyn. Näitä normatiivisista päätöksenteon ideaaleista poikkeavia päätösstrategioita tai heuristiikkoja voidaan yleensä kutsua päätösilluusioiksi.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
marras 1, 2003
Viittaaminen
Kavonius, P. (2003). Intuitiivisen päätöksenteon virheitä ja vääristymiä. Tieteessä Tapahtuu, 21(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57263