Arkkitehtuurijargonin hetteikössä

  • Juha Vuorinen
Avainsanat: arkkitehtuuri, sanat

Abstrakti

Adrian Forty: Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture. Thames & Hudson 2000. Harvalla inhimillisen kulttuurin alueella merkityksellisen kielellinen ilmaiseminen on osoittautunut niin hankalaksi kuin arkkitehtuurissa. Rakennuksista ja arkkitehtuurista kirjoittaessa ja puhuttaessa käy helposti niin, että sanat muuttuvat musiikiksi, jollei niille selkeästi jokaisessa käyttötapauksessa anneta täsmällistä merkitystä, sillä näillä sanoilla ei näytä olevan sellaisia merkityksiä, joita ne termeinä kantaisivat koko ajan mukanaan. Usein näyttääkin että keskustelussa käytetyt sanat eivät lopulta ratkaise, vaan lisäävät ongelmia, jolloin jokaisen käytetyn sanan merkityksen ongelmat näyttävät kietoutuvan erottumattomasti niihin ongelmiin, joista sen saman sanan avulla on pyritty keskustelemaan.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
marras 1, 2003
Viittaaminen
Vuorinen, J. (2003). Arkkitehtuurijargonin hetteikössä. Tieteessä Tapahtuu, 21(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57264