Kohti tietoisuuden tiedettä?

Kirjoittajat

  • Eevastiina Parikka

Avainsanat:

Eevastiina Parikka, tietoisuus

Abstrakti

Tietoisuus ja sen ympärille liittyvät kysymykset kokosivat Ruotsin Skövden yliopistoon noin 300 tutkijaa eri puolilta maailmaa elokuussa 2001. Konferenssin otsikko "Toward a Science of Consciousness" kuvaa hyvin toisaalta sitä epäselvyyttä, joka tietoisuudesta vallitsee, toisaalta pyrkimystä yhtenäisen teoriapohjan muodostamiseen. Ruotsiin poikkitieteellisen tutkimusaiheen ympärille oli kokoontunut mm. neurotieteilijöitä, kognitiotieteilijöitä, filosofeja, psykologeja, fyysikkoja, biologeja ja teologeja.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2002-01-01

Viittaaminen

Parikka, E. (2002). Kohti tietoisuuden tiedettä?. Tieteessä Tapahtuu, 20(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57484