Usko metodiin

  • Vesa Huotari
Avainsanat: Vesa Huotari, metodologia, Francis Bacon, René Descartes

Abstrakti

As a rule, I begin my lectures on Scientific Method by telling my students that scientific method does not exist. I add that I ought to know, having been, for a time at least, the one and only professor of this non-existent subject within the British Commonwealth. (Karl Popper 1985) Usko metodiin on elävä osa institutionaalista perintöämme. Metodirepertuaari palvelee edelleen instituution laajentamista, sosiaalista erottautumista, tietovaateiden oikeuttamista ja paikallaan polkevien tieteenalojen ja/tai tutkijoiden syyllistämistä. Metodinen syvähenkisyys voi hyvinkin löytyä ihmis- tai tietokäsityksiä, tutkimuksen tarkoituksia yms. koskevien uskomusten koherenttisuudesta ja korkealentoisuudesta, mutta pelastusta se tuskin tarjoaa. Kysymys on psykologisesti kiinnostavasta tilasta, ei mistään tieteentekemisen perustavasta edellytyksestä.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 1, 2002
Viittaaminen
Huotari, V. (2002). Usko metodiin. Tieteessä Tapahtuu, 20(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57500