”Oikeaan osuminen” hermeneuttisen totuuden laatutakeena

  • René Gothóni
Avainsanat: René Gothóni, hermeneutiikka

Abstrakti

Tieteestä on monia väärinkäsityksiä. Tavallisin on tieteen yksioikoinen yhdistäminen ja samaistaminen tietoon. Tiede ei kuitenkaan liity tietoon merkityksessä tietokeskus tai karttuva tietopankki, vaan luonteenomaista etenkin humanistisille ja yhteiskuntatieteille on ennen kaikkea annetun tiedon eli selityksiä välittävien sananvalintojen ja käsitteiden kyseenalaistaminen ja uudelleenarvioiminen. Humanistien kiusaus on kahden viimeisen vuosisadan aikana ollut langeta luonnontieteiden metodinormien omaksumiseen kuvitellen näin löytyvän yleispäteviä lakeja ja toistuvia säännönmukaisuuksia myös historiassa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 1, 2002
Viittaaminen
Gothóni, R. (2002). ”Oikeaan osuminen” hermeneuttisen totuuden laatutakeena. Tieteessä Tapahtuu, 20(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57502