Biologia, historismi ja tarkoituksenmukaisuus

  • Paavo Voipio

Abstrakti

Biologiaan liittyvä historiallinen piirre erottaa sen jyrkästi
muista kuvailevista luonnontieteistä ja järjestelmiä
muodostavista luonnontieteistä kuten kemia, mineralogia
ja kidetiede. Niiden järjestelmillä on selvä rationaalinen
perusta, koska ne voidaan palauttaa fysikaalisiin
perusteisiin. Biologiset oliot taas ovat historiastaan
täysin riippuvaisia, syntyvät vain kaltaisistaan.
Tarkoituksenmukaisuus siihen liittyvine
päämäärähakuisuuksineen on puolestaan keskeinen
asia biologian filosofiassa.Tarkoituksenmukaisuus ei
selitä vaan vaatii selityksen. Tässä on ollut ja edelleen
näyttää olevan biologian filosofian vaikeimpiin ja
arkaluonteisimpiin kuuluva ongelma.
Avainsanat: biologia, historismi
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2001
Viittaaminen
Voipio, P. (2001). Biologia, historismi ja tarkoituksenmukaisuus. Tieteessä Tapahtuu, 19(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58095