Alkuaikojen kansakoulu politiikan välineenä

  • Hannu Syväoja

Abstrakti

Hilkka Laamanen: Kenen koulu, sen kansa.
Lehdistökeskustelu kansakoulun muodosta ja sisällöstä
kansakouluasetuksesta piirijakoasetukseen (1866-1898).
240 s. Suomen Kouluhistoriallinen Seura, 2000.

Lauri Kemppinen: Sivistys on Suomen elinehto. Yrjö
Sakari Yrjö-Koskisen kasvatusajattelu ja
koulutuspolitiikka vuosina 1850-1882. 360 s. Turun
yliopiston julkaisuja, 2001. Sarja C osa 168.
Osasto
Kirjoja
Julkaistu
tammi 1, 2001
Viittaaminen
Syväoja, H. (2001). Alkuaikojen kansakoulu politiikan välineenä. Tieteessä Tapahtuu, 19(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58116