Alkuaikojen kansakoulu politiikan välineenä

Kirjoittajat

  • Hannu Syväoja

Abstrakti

Hilkka Laamanen: Kenen koulu, sen kansa. Lehdistökeskustelu kansakoulun muodosta ja sisällöstä kansakouluasetuksesta piirijakoasetukseen (1866-1898). 240 s. Suomen Kouluhistoriallinen Seura, 2000. Lauri Kemppinen: Sivistys on Suomen elinehto. Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kasvatusajattelu ja koulutuspolitiikka vuosina 1850-1882. 360 s. Turun yliopiston julkaisuja, 2001. Sarja C osa 168.
Osasto
Kirjoja

Julkaistu

2001-10-01

Viittaaminen

Syväoja, H. (2001). Alkuaikojen kansakoulu politiikan välineenä. Tieteessä Tapahtuu, 19(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58116