Tiedeyliopiston tulo Suomeen

  • Päiviö Tommila
Avainsanat: yliopistot, tieteenhistoria, historia

Abstrakti

Tiedeyliopistoksi on tavattu kutsua 1800-luvun alussa Saksassa syntynyttä uutta yliopistoa (die neue Universität), jossa tieteellinen tutkimus asetettiin ensi sijalle. Kun Turun yliopisto 1640 perustettiin, sen säännöissä viitattiin kyllä tieteisiin ja hyviin tapoihin, mutta toiminnallisesti opetus ja kasvatus olivat etualalla. Tämä ilmaistiin myös puhumalla "kaikkien luvallisten oppiaineiden" opettamisesta ja harjoittamisesta. Koulujen ja akatemioiden tuli varmistaa hyvä hallitus ja järjestys, Jumalan tunteminen ja kristillinen elämä.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 1, 2000
Viittaaminen
Tommila, P. (2000). Tiedeyliopiston tulo Suomeen. Tieteessä Tapahtuu, 18(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58203