Tiede, julkisuus ja politiikka

Kirjoittajat

  • Seppo Honkapohja

Avainsanat:

tiede, julkisuus, politiikka

Abstrakti

Tieteen ja julkisuuden välinen suhde on perinteisesti nähty lähinnä uuden tutkimustiedon välittämisenä yleisölle; eri tieteenalojen merkittävistä uusista tuloksista pyritään raportoimaan myös suurelle yleisölle tarkoitetussa tiedotusvälineissä. Media valitsee julkaistavat tiedeuutiset omien arvioidensa ja tavoitteidensa perusteella. Tässä valinnassa kiinnostavuus on keskeinen kriteeri, minkä takia julkisuuden merkitys eri tieteenalojen arjessa vaihtelee melkoisesti. Joillakin aloilla julkisuutta on helppo saavuttaa, kun taas toisilla aloilla on vaikea saada uusia tutkimustuloksia esille tiedotusvälineissä. Lääketiede, eräät tekniikan alat ja Suomen historia ovat esimerkkejä palstatilaa ja uutisaikaa saavista tieteenaloista.
Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2000-09-01

Viittaaminen

Honkapohja, S. (2000). Tiede, julkisuus ja politiikka. Tieteessä Tapahtuu, 18(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58252