Tiede ja kansallinen tiede 1800-luvun Suomessa

  • Ilkka Herlin
Avainsanat: tieteenhistoria

Abstrakti

Kansalliset tieteet voidaan määritellä suomalaiskansallisen projektin edistämiseen liittyviksi humanistisiksi tutkimusaloiksi. Niihin luetaan yleisimmin Suomen kielen tutkimus, kansatiede, folkloristiikka, kotimaisen kirjallisuuden tutkimus, Suomen historia ja arkeologia. Niille on ominaista perustaa tutkimus lähdeainekseltaan ja metodeiltaan ensijaisesti kotimaiseen ainekseen, jonka ehdoilla esimerkiksi kansainvälisen vuorovaikutuksen on tullut tapahtua. Tämä ei kuitenkaan ole sulkenut pois jatkuvaa ulkomaisen teoreettisen ja metodisen työn soveltamista Suomen oloihin, mutta lähdeaineksen luonne, keräämistapa ja sijainti ovat vaikuttaneet siihen, miten tutkimusta on tehty ja mitä on tulokseksi saatu. Onpa joissain tapauksissa lähdeaineksen erikoislaatuisuus johtanut luomaan erikoislaatuista tutkimustakin jopa maailman mittakaavassa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2000
Viittaaminen
Herlin, I. (2000). Tiede ja kansallinen tiede 1800-luvun Suomessa. Tieteessä Tapahtuu, 18(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58256