Sivistys ja muutos

Kirjoittajat

  • Leila Haaparanta

Avainsanat:

sivistys, muutos

Abstrakti

Vuonna 1784 ilmestyneessä poleemisessa kirjoituksessaan Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Immanuel Kant luonnehti valistusta ihmisen pääsemiseksi ulos itse aiheutetusta alaikäisyyden tilasta. Alaikäisyydellä hän tarkoitti sitä, että ihminen ei käytä järkeään itsenäisesti ja vapaasti; ihminen on alaikäinen omasta syystään silloin, kun hänellä on järki mutta hän ei rohkene ilman toisen, auktoriteetin, johdatusta käyttää sitä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1999-03-01

Viittaaminen

Haaparanta, L. (1999). Sivistys ja muutos. Tieteessä Tapahtuu, 17(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58324