Sivistys ja muutos

  • Leila Haaparanta
Avainsanat: sivistys, muutos

Abstrakti

Vuonna 1784 ilmestyneessä poleemisessa kirjoituksessaan Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Immanuel Kant luonnehti valistusta ihmisen pääsemiseksi ulos itse aiheutetusta alaikäisyyden tilasta. Alaikäisyydellä hän tarkoitti sitä, että ihminen ei käytä järkeään itsenäisesti ja vapaasti; ihminen on alaikäinen omasta syystään silloin, kun hänellä on järki mutta hän ei rohkene ilman toisen, auktoriteetin, johdatusta käyttää sitä.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 1, 1999
Viittaaminen
Haaparanta, L. (1999). Sivistys ja muutos. Tieteessä Tapahtuu, 17(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58324