"Suku käski suolle viedä ..." – Mitä tapahtui ei-toivotuille lapsille?

Kirjoittajat

  • Paula Purhonen

Avainsanat:

väestönkasvu, lastenhankinta, lapsen asema

Abstrakti

Suomen kristillistymistä tutkittaessa on noussut esiin myös eitoivottujen vastasyntyneiden hylkäämistä koskeva kysymys. Ruotsin arkeologisesta aineistosta päätellen nimenomaan naiset näyttivät halukkaasti omaksuneen uuden uskonnon. Syiksi on arveltu mm. Neitsyt Marian palvontaa sekä kristillisen kirkon vastasyntyneiden hylkäämistä koskevaa kieltoa, joka tuki naisten luontaista äidinrakkautta ja heidän vaistomaista taipumustaan omien jälkeläistensä suojelemiseen. Esihistoriallisen yhteiskunnan kohdalla kysymyksessä oli kuitenkin huomattavasti laajakantoisempi asia. Lasten heitteillejättöä koskevaa tapaa voikin tarkastella naisen tunteiden ja vaistojen kannalta, mutta se liittyi kiinteästi myös yhteisön piirissä vallitseviin arvoihin ja normeihin, minkä lisäksi sillä oli myös yhteiskunnallista, väestökehitykseen liittyvää merkittävyyttä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1999-03-01

Viittaaminen

Purhonen, P. (1999). "Suku käski suolle viedä ." – Mitä tapahtui ei-toivotuille lapsille?. Tieteessä Tapahtuu, 17(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58326