”Tieteen kehityksen edistyksellinen saaga” – Suomen Oppihistoriallinen Seura 50 vuotta

  • Cecilia af Forselles

Abstrakti

Tieteen historialla on merkittävä tehtävä tieteen maailmassa. Tätä sanomaa 50-juhlavuotta viettävä Suomen Oppihistoriallisen Seura levittää toimintansa ja eri tapahtumien kautta. Seuran perustajiin kuuluivat sen ajan merkittäviä akateemisia vaikuttajia ja tiedemiehiä. Meidän päiviemme tieteellisessä ilmapiirissä erikoistuminen on avain akateemiseen menestymiseen. Vähemmän kiinnitetään huomiota tieteen historiaan, puhumattakaan trendeistä ja paradigmoista, jotka ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen tieteen kehitykseen laajemmin.
Avainsanat: Suomen Oppihistoriallinen Seura, tieteelliset seurat, tiede, juhlavuodet, von Wright, Georg Henrik, Suolahti, Jaakko
Osasto
Katsauksia
Viittaaminen
af Forselles, C. (1). ”Tieteen kehityksen edistyksellinen saaga” – Suomen Oppihistoriallinen Seura 50 vuotta. Tieteessä Tapahtuu, 34(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58550