Ilmastonmuutos, monimuotoisuus ja metsien ekologinen kestävyys

  • Timo Kuuluvainen

Abstrakti

Metsien ja niiden käytön roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä on käyty vilkasta keskustelua. Tässä keskustelussa metsä on näyttäytynyt stabiilina ja ennustettavana systeeminä, jonka rakennetta ja hiilensidontaa voidaan säädellä ja muokata tarpeen mukaan metsien käsittelyn kautta (ks. esimerkiksi Suomen ilmastopaneelin raportit). Argumentointi on perustunut pääosin mallitarkasteluihin, joilla pyritään ennustamaan, miten metsät kasvavat ja sitovat hiiltä tulevaisuudessa suhteessa ympäristötekijöiden, lähinnä lämpötilan ja sadannan, ennustettuihin muutoksiin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsäekosysteemiin on kuitenkin tarkasteltu tällöin varsin yksipuolisesti.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
kesä 16, 2016
Viittaaminen
Kuuluvainen, T. (2016). Ilmastonmuutos, monimuotoisuus ja metsien ekologinen kestävyys. Tieteessä Tapahtuu, 34(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58561