Luonnon politisointi autonomian ajan kaunokirjallisuudessa

Kirjoittajat

  • Hannu Syväoja

Avainsanat:

autonomian aika, autonomia

Abstrakti

Luonnon ja ihmisen suhdetta voidaan tarkastella monelta eri kannalta. Kun ihminen pitää luontoa itseisarvona, hänen suhtautumisensa siihen on esteettinen. Kun luonto on ihmisen toimeentulon lähde, näkökulma on taloudellis-tekninen. Luonto on myös ihmisen olemassaolon edellytys, jolloin ympäristön varjeleminen nousee tärkeäksi. Nykyisin suhde luontoon nähdään ympäristöongelmana; aiemmin se on ollut keskeisesti teknis-taloudellinen tai esteettinen.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1998-05-01

Viittaaminen

Syväoja, H. (1998). Luonnon politisointi autonomian ajan kaunokirjallisuudessa. Tieteessä Tapahtuu, 16(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58586