Tutkimuksen vaikuttavuus: mitä se on ja voidaanko sitä mitata?

  • Arto Mustajoki

Abstrakti

Vaikuttavuudesta on tullut viime vuosina tutkimuspolitiikan avainsanoja kaikkialla maailmassa. Käsitteen avulla pyritään yksilöimään tutkimuksesta saatavaa hyötyä ja näin löytämään perusteita sille, että kansakunnat rahoittavat tutkimusta julkisilla varoilla yhä enenevässä määrin. Vaikuttavuuden käsite on itsesään vaikea ja epämääräinen.
Avainsanat: tutkimus, tutkimuspolitiikka
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2005
Viittaaminen
Mustajoki, A. (2005). Tutkimuksen vaikuttavuus: mitä se on ja voidaanko sitä mitata?. Tieteessä Tapahtuu, 23(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58648