Yhteiskunnallinen murros, tieteen asema ja tiedepolitiikka

Kirjoittajat

  • Yrjö Haila

Avainsanat:

tiede, tiedepolitiikka

Abstrakti

Suomen Akatemian pääjohtaja Reijo Vihko esitti Tieteessä tapahtuu -lehden numerossa 8/1996 hahmotelman tieteen asemasta nyky-yhteiskunnassa. Samat ajatukset sisältyivät lyhyemmässä muodossa hänen Helsingin Sanomissa 28. 12. julkaistuun puheenvuoroonsa "Suomen tiede suuressa murroksessa". Vihkon kannanotto on laaja-alainen: hän lähtee liikkeelle yhteiskunnan taloudellisten rakenteiden murroksesta, arvioi tieteen merkityksen muutosta tässä prosessissa sekä johtaa päätelmiä tiede- ja korkeakoulupolitiikan kehittämisen tarpeista. Kyseessä on tärkeä linjapuheenvuoro.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1997-01-01

Viittaaminen

Haila, Y. (1997). Yhteiskunnallinen murros, tieteen asema ja tiedepolitiikka. Tieteessä tapahtuu, 15(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58679