Informaatioyhteiskunta ja mediafilosofia

  • Pasi Pyöriä

Abstrakti

Informaatioyhteiskunnasta ja mediakulttuurista puhuttaessa viitataan usein kysymykseen ajanhengestä. Väitetään esimerkiksi, että sähköinen viestintä on noussut länsimaisen kulttuurimme keskiöön tai korostetaan jotakin muuta ajallemme ominaista piirrettä yhteiskunnan keskeisimpänä muutostekijänä. Tärkeiden muutostrendien kartoittaminen on perusteltua, mutta liian harvoin aidosti analyyttistä ja kriittistä.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
tammi 1, 1997
Viittaaminen
Pyöriä, P. (1997). Informaatioyhteiskunta ja mediafilosofia. Tieteessä Tapahtuu, 15(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58690