Vaikuttava tiede on osaamislaji

Kirjoittajat

  • Pirjo Ståhle
  • Hannu Hyyppä
  • Marika Ahlavuo

Abstrakti

Globalisaatio, väestömuutokset ja teknologian edistysaskeleet muuttavat maailmaa. Kestävän kehityksen haasteet, työn muutokset ja aineettoman pääoman kasvava merkitys ovat tuoneet omat vaikutuksensa viimeaikaiseen kehitykseen. Ekologisuus ja ympäristövastuullisuus siirtävät kulutusrakenteita tavaroista palveluihin sekä nivovat kulttuurin ja talouden lähemmäksi toisiaan.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2016-11-17

Viittaaminen

Ståhle, P., Hyyppä, H., & Ahlavuo, M. (2016). Vaikuttava tiede on osaamislaji. Tieteessä tapahtuu, 34(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/59594