Suomen kieli vallan kielenä

  • Kaisa Häkkinen

Abstrakti

Nykyajan yhteiskunnissa vallan kieli on ensisijaisesti kirjoitettua kieltä. Mikael Agricola loi suomen kirjakielen jo 1500-luvulla, mutta todelliseksi vallankäytön välineeksi suomen kieli on kohonnut vasta paljon myöhemmin, Suomen itsenäisyyden aikana. Nykyään globaalistumiskehitys pakottaa yhä useammissa yhteyksissä vaihtamaan suomen englantiin. Miten suomen kielen lopulta käy? Mistä suomen kielen tulevaisuus riippuu?
Avainsanat: suomen kirjakieli, suomenkielinen kirjallisuus, virkakieli, puhuttu kieli, maailman kielet
Osasto
Artikkelit
Viittaaminen
Häkkinen, K. (1). Suomen kieli vallan kielenä. Tieteessä Tapahtuu, 26(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/616