Gallupin kutsu houkuttaa äänestämään

  • Juho Rahkonen

Abstrakti

Mielipidetutkimusten vaikutus äänestäjiin on kiinnostava mutta pulmallinen tutkimuskohde. Kyseessä on klassinen muna vai kana -ongelma: aiheuttavatko mielipidetutkimukset jonkun kandidaatin tai jonkin puolueen suosion muuttumisen vai kertovatko ne muutoksesta, joka on tapahtunut jo ennen kyselyn tekoa? Sekä kokeelliset että haastatteluina tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että niin sanottu bandwagon-efekti on olemassa, eli mielipidetutkimukset vaikuttavat osaan äänestäjistä. Vaikutukseltaan merkittävämpi on kuitenkin huomioefekti: mielipidetutkimukset nostavat esiin poliittisia kysymyksiä, tuovat niihin yleisen näkökulman ja sitä kautta lisäävät ihmisten kiinnostusta politiikkaan. Gallupit eivät niinkään käännytä äänestäjiä kuin kääntävät äänestäjien päät.
Avainsanat: mielipidetutkimukset, gallupit, bandwagon-efekti, huomioefekti, äänestäminen, Taloustutkimus Oy
Osasto
Artikkelit
Viittaaminen
Rahkonen, J. (1). Gallupin kutsu houkuttaa äänestämään. Tieteessä Tapahtuu, 26(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/617