Media, monimuotoisuus ja digitaalinen ympäristö

Kirjoittajat

  • Kaarina Nikunen

Avainsanat:

media, digitalisaatio, sosiaalinen media, julkinen keskustelu, mediaympäristöt

Abstrakti

Digitalisoituminen ja sosiaalisen median suosio ovat muuttaneet mediamaisemaa merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja haastaneet perinteisen median asemaa yhteiskunnallisen keskustelun areenana. Tämä on herättänyt huolta julkisen keskustelun sirpaloitumisesta, polarisoitumisesta sekä erilaisen manipuloidun tiedon leviämisestä. Millaiselta näyttää suomalainen media moniarvoisuuden ja vireän julkisen keskustelun näkökulmasta?

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-09-21

Viittaaminen

Nikunen, K. (2017). Media, monimuotoisuus ja digitaalinen ympäristö. Tieteessä tapahtuu, 35(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/65828