Robotiikan moraalipsykologian tutkimus on välttämätöntä

Kirjoittajat

  • Michael Laakasuo
  • Jussi Palomäki

Avainsanat:

tekoäly, robotit, robotiikka, moraalipsykologia, moraali, filosofia

Abstrakti

Itsenäisiä päätöksiä tekevien robottien ja mui­den tekoälyjen määrä lisääntyy valtavan nopeas­ti; tällaisia ovat esimerkiksi itseohjautuvat autot, hoitorobotit, robottipoliisit ja profilointialgorit­mit. Kyseiset tekoälyt joutuvat enenevässä mää­rin tekemään myös moraalisia päätöksiä, jotka tavalla tai toisella liittyvät ihmisten hyvinvointiin (Bonnefon ym., 2016). Näin ollen moniin robot­teihin pitää pian pystyä myös ohjelmoimaan ”moraalinen koodi” tai ohjenuora, jota noudat­taa. Emme kuitenkaan vielä juuri lainkaan tiedä, minkälaista moraalia ihmiset haluavat tekoäly­jen noudattavan tai mitkä tilannetekijät ylipää­tään vaikuttavat ihmisten ja moraalisten robottien väliseen vuorovaikutukseen.

Osasto
Tieteenalat dialogissa

Julkaistu

2018-02-15

Viittaaminen

Laakasuo, M., & Palomäki, J. (2018). Robotiikan moraalipsykologian tutkimus on välttämätöntä. Tieteessä tapahtuu, 36(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/69279