Nils Nordenskiöld – suomalaisen mineralogian ja geologian uranuurtajan oppivuodet

  • Kristiina Kalleinen
Avainsanat: Nils Nordenskiöld, henkilökuvat, henkilöhistoria, geologia, mineralogia, kemia

Abstrakti

Nils Nordenskiöld (1792–1866) syntyi Mäntsälän Frugårdin (Alikartano) kartanossa perheeseen ja sukuun, jolle oli ominaista uteliaisuus ja tiedonhalu sekä aimo annos seikkailumieltä. Vaikka suvun miesten perinteinen ammatti 1700-luvun alkupuolelta lähtien oli linnoitusupseeri, oli lähes kaikilla heillä suuri kiinnostus ja intohimo kemiaa, mineralogiaa sekä ylipäänsä luonnontieteitä kohtaan. Nordenskiöld, ”Suomen mineralogian isä”, ei ollut tässä poikkeus. Hän teki vuodesta 1824 alkaen pitkän uran Suomen vuorilaitoksen johtajana pääpyrkimyksenään lopettaa Suomen riippuvuus malmintuonnista Ruotsista. Artikkeli kuvaa hänen nuoruusvuosiensa kouluttautumista vuoritieteeseen ja hänen varhaisten tiedesuhteidensa syntyä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 22, 2018
Viittaaminen
Kalleinen, K. (2018). Nils Nordenskiöld – suomalaisen mineralogian ja geologian uranuurtajan oppivuodet. Tieteessä Tapahtuu, 36(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/69928