Ovatko mentaalinen ja fysikaalinen aika sovitettavissa yhteen?

  • Matias Slavov
Avainsanat: aika, aikakäsitykset, filosofia, fysikalismi

Abstrakti

Nykyisessä ajan filosofiassa on tapana erottaa kaksi toisistaan poikkeavaa ja ensi näkemältä ristiriitaista ajallista sarjaa: A- ja B-sarjat. Edellinen vastaa inhimillistä kokemusta ajan kulusta, siinä missä jälkimmäinen on sopusoinnussa fysiikan kanssa. Voiko näitä kahta varsin erilaista näkökulmaa aikaan sovittaa yhteen? Väitän, että epäreduktiivinen fysikalismi tarjoaa tähän kysymykseen hyvin perustellun vastauksen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 22, 2018
Viittaaminen
Slavov, M. (2018). Ovatko mentaalinen ja fysikaalinen aika sovitettavissa yhteen?. Tieteessä Tapahtuu, 36(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/69931