Galaksien synnyn numeerinen mallintaminen

  • Peter Johansson

Abstrakti

Tässä kirjoituksessa kerron lyhyesti, mikä on nykytietämyksemme galaksien rakenteesta ja miten galaksien synty- ja kehitysprosessia voidaan mallintaa supertietokoneita käyttäen. Lopuksi esitän näkemykseni siitä, kuinka tarkasti nykyiset simulaatiomallit vastaavat havaittuja galakseja.

Avainsanat: tähtitiede, astrofysiikka, maailmankaikkeus, galaksit, numeerinen tutkimus, simulointi
Osasto
Professoriluennot
Julkaistu
maalis 22, 2018
Viittaaminen
Johansson, P. (2018). Galaksien synnyn numeerinen mallintaminen. Tieteessä Tapahtuu, 36(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/69934