Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous

  • Heli Peltola
Avainsanat: metsät, metsänhoito, biotalous, metsäbiotalous, FORBIO

Abstrakti

Kestävällä metsäbiotaloudella tarkoitetaan metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsien ja metsäluonnonvarojen hyödyntämiseen perustuviin tuotteisiin ja palveluihin. Metsäbiotalouden uudet investoinnit ja kasvu sekä monipuolistuminen tuovat alalle uusia työpaikkoja. Kasvava puun kysyntä lisää metsänomistajien puunmyyntituloja ja tuo kerrannaisvaikutuksineen lisää hyvinvointia koko yhteiskunnalle. Toisaalta puun lisääntyvä käyttö herättää huolta kotimaisen puun riittävyydestä ja saatavuudesta ympäri vuoden. Huolta herättää myös lisääntyvien hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuus- ja virkistyskäyttöarvoihin sekä metsien vesistö- ja ilmastovaikutuksiin.

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
kesä 14, 2018
Viittaaminen
Peltola, H. (2018). Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous. Tieteessä Tapahtuu, 36(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/71087