Historiantutkimus, vastuullisuus ja tietosuoja

  • Kirsi Vainio-Korhonen

Abstrakti

Historiantutkimus jakautuu tieteenä tietosuoja-asioissa kahtia. Kysymys kuolleiden henkilöiden tunnistettavuudesta nousee esiin erityisesti silloin, kun lainsäädäntö ei sano siitä mitään. Pohdin, millä tavalla tutkijoilla on oikeus levittää kauan sitten kuolleiden ihmisten elämää näkyville.

Avainsanat: historiantutkimus, tutkimus, tietosuoja, henkilötiedot, arkistot, tutkimusetiikka
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 14, 2018
Viittaaminen
Vainio-Korhonen, K. (2018). Historiantutkimus, vastuullisuus ja tietosuoja. Tieteessä Tapahtuu, 36(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/71088