Huomioita aikamme traagisuudesta

  • Markku Nivalainen
Avainsanat: filosofia, Theodor W. Adorno, traagisuus, tragedia, kohtalo

Abstrakti

Kaikkien kanonisoitujen filosofioiden taustalla vaikuttaa ajattelijoiden ainutlaatuinen näkemys niin maailmasta ja ihmisestä kuin näiden välisestä suhteesta. Argumenttien lisäksi, ja monesti niiden sijaan, meitä puhuttelevat juuri näkemykset, jotka vetoavat omiin kokemuksiimme ja näkemyksiimme ihmisinä. Tästä syystä erilaisten kriisien värittäminä aikakausina esiin nousevat usein kirjoittajat, joiden näkemystä voidaan kutsua traagiseksi.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 14, 2018
Viittaaminen
Nivalainen, M. (2018). Huomioita aikamme traagisuudesta. Tieteessä Tapahtuu, 36(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/71089