Mihin tarvitsemme uskontotieteen erottelukykyä?

  • Terhi Utriainen
Avainsanat: uskontotiede, uskonnot, erottelu, tutkimustyö

Abstrakti

Tieteenalat erottelevat erilaisia asioita. Erottelu on aktiivista toimintaa ja jatkuvaa prosessia, uteliaisuutta, jossa tuotetaan kysymyksiä, hypoteeseja, jäsennyksiä, tietoa, tulkintoja, argumentteja, kritiikkiä ja itsekritiikkiä. Sosiologia erottelee yhteisön ja yhteiskunnan kiperiä kysymyksiä, arkeologia menneisyyden elämän jättämiä materiaalisia jälkiä. Mitä uskontotiede erottelee? Mikä voisi olla sen erotteleva tehtävä tieteiden työnjaossa ja yhteistoiminnassa?

Osasto
Professoriluennot
Julkaistu
kesä 14, 2018
Viittaaminen
Utriainen, T. (2018). Mihin tarvitsemme uskontotieteen erottelukykyä?. Tieteessä Tapahtuu, 36(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/71098