Julkaisufoorumi välittää tietoa luotettavista tieteellisistä julkaisukanavista

  • Janne Pölönen
  • Eeva Savolainen

Abstrakti

Annukka Vainio kiinnittää huomiota Julkaisufoo­rumin kannalta tärkeään haasteeseen, kyseenalais­ten julkaisukanavien tunnistamiseen. Tällä tarkoi­tetaan erityisesti avoimesti saatavilla olevia (open access) lehtiä, jotka julkaisevat tieteellisiä kirjoi­tuksia maksusta ilman asianmukaista laadunarviointia. Julkaisufoorumin paneelit tarkistavat, onko tasoluokkaan 1 ehdolla olevilla kanavilla tie­teenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta ja säännöllinen vertaisarviointimenettely. Toimintaperiaatteiltaan kyseenalaisiksi havaitut lehdet si­joitetaan tällä perusteella luokkaan 0.

Osasto
Keskustelua
Julkaistu
kesä 14, 2018
Viittaaminen
Pölönen, J., & Savolainen, E. (2018). Julkaisufoorumi välittää tietoa luotettavista tieteellisistä julkaisukanavista. Tieteessä Tapahtuu, 36(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/71100