Yliopiston tutkimusprofiilit ja urapolku vaikuttavat tieteen tekemiseen

  • Markku Mattila

Abstrakti

Maria Pietilän väitöskirja Making Finnish Univer­sities Complete Organizations (Publications of the Social Sciences, 77/2018) tarkastettiin Helsingin yliopistossa 3.5.2018. Se käsittelee yliopistoissa urapolku-järjestelmän (tenure track) ja tutkimuk­sen profiilien käyttöönoton tavoitteita ja vaiku­tuksia. Tutkimus tehtiin haastattelututkimukse­na kahdessa yliopistossa sekä analysoimalla asiaan liittyvät dokumentit. Haastateltavia olivat akatee­miset johtajat, tutkijanuran alkupuolella olevia yli­opiston opettajia ja tutkijoita sekä kansallisen kor­keakoulupolitiikan keskeisiä sidosryhmiä.

Osasto
Keskustelua
Julkaistu
kesä 14, 2018
Viittaaminen
Mattila, M. (2018). Yliopiston tutkimusprofiilit ja urapolku vaikuttavat tieteen tekemiseen. Tieteessä Tapahtuu, 36(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/71101