Herbert Butterfield ja länsimaisen tieteenhistorian kritiikki

  • Jouni Huhtanen
Avainsanat: Herbert Butterfield, tieteenhistoria, tiede, historiantutkijat, internalismi, eksternalismi

Abstrakti

Länsimaista tieteenhistoriaa on leimannut 1930-luvun lopulta lähtien kaksi keskeistä ongelmaa: toinen näistä on niin sanottu internalismin ja eksternalismin välinen kiista ja toinen tieteen kehityksen katkoksellisuutta ja jatkuvuutta koskeva kiista. Ensin mainitulla viitataan tieteenhistorioitsijoiden pyrkimykseen perustaa tutkimus joko tieteen todellisiin sisällöllisiin tekijöihin tai tieteen ulkoisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Jälkimmäinen tarkoittaa puolestaan tutkijoiden halua löytää tieteelle jokin selkeä joko tieteen ajallista murrosta tai pitkää historiallista kehitystä selittävä tekijä. Näitä perusteita arvosteli englantilainen historioitsija Sir Herbert Butterfield.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 20, 2018
Viittaaminen
Huhtanen, J. (2018). Herbert Butterfield ja länsimaisen tieteenhistorian kritiikki. Tieteessä Tapahtuu, 36(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/75090