Taide ja kestävä kehitys

Kirjoittajat

  • Eira Ainalinpää

Abstrakti

Tänä päivänä maapallollamme ei ekologisesta näkökulmasta käsin mene yksiselitteisen hyvin. Tieteen ja taiteen kentällä on voimistunut yhteistyö laaja-alaisten vakavien ympäristöongelmien vaatiessa uudenlaisia ratkaisumalleja. Kuitenkin ”näennäisyys” ilmenee oman edun tavoitteluna monissa kestävyysaiheen seminaareissa ja koulutuksessa. Bruntlandin komission taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen tasojen yleistavoitteet jäävät helposti ihmiskeskeisen kliinisesti todetuiksi ja seuraavaksi poistutaankin jo maksiminopeudella muihin asioihin. Ekologisen tason kokonaiskuvan ontuva sisäistäminen arkielämään luo kuitenkin haurasta pohjaa muiden tasojen hyvinvoinnin kehittämiselle ja ratkaisujen löytymiselle.

Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2018-09-20

Viittaaminen

Ainalinpää, E. (2018). Taide ja kestävä kehitys. Tieteessä tapahtuu, 36(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/75100