Miten ennustaa uusien synteettisten nanomateriaalien haittaominaisuuksia ja terveysvaaroja

Kirjoittajat

  • Kai Savolainen

Avainsanat:

Kai Savolainen, nanomateriaalit, nanoteknologia, synteettiset nanomateriaalit, teollisesti tuotetut nanomateriaalit, nanomateriaalien terveellisyys, nanomateriaalien turvallisuus, nanomateriaalien terveyshaitat, nanohiukkaset, REACH-lainsäädäntö, haittoje

Abstrakti

Teollisesti tuotettujen nanomateriaalien käyttö lisääntyy nopeasti, koska ne olemassa olevien ja uusien teknologioiden kanssa tuottavat teknologisia parannuksia nykyisiin tuotteisiin tai voivat luoda kokonaan uudenlaisia teknologisia sovelluksia. Teollisesti tuotettujen nanomateriaalien terveysvaikutukset ja niille altistuminen tunnetaan kuitenkin huonosti. Jotkut näistä materiaaleista ovat aiheuttaneet kokeellisissa malleissa terveyshaittoja, kuten keuhko- ja verisuonimuutoksia, perimähaittoja ja yksittäistapauksissa kasvaneen riskin sairastua syöpään. Nämä havainnot ovat lisänneet nanomateriaalien terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvää epävarmuutta ja vaikeuttaneet nanoteknologian käyttöönottoa Euroopassa. Teollisesti tuotettujen nanomateriaalien turvallisuuteen liittyvän epävarmuuden takia ja arvioinnin vaatimien valtavien resurssien vuoksi uudenlaisen turvallisuuden ja riskinarvioinnin kehittäminen on välttämätöntä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-02-21

Viittaaminen

Savolainen, K. (2013). Miten ennustaa uusien synteettisten nanomateriaalien haittaominaisuuksia ja terveysvaaroja. Tieteessä tapahtuu, 31(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7705