Tieto paitsi kuvaa todellisuutta myös rakentaa sitä

  • Erkki Karvonen

Abstrakti

Synkkenevien talousnäkymien kuvaaminen ja suosion
vähenemistä osoittavat vaaligallupit näyttävät
toimivan itsensä toteuttavina ennusteina eli ruokkivat
lamaa ja syöksevät puolueen kannatuksen
entistäkin huonommaksi. Tieto ei siis vain kuvaa
todellisuutta, vaan tuottaakin sitä. Tässä artikkelissa
kehitetään näkemystä, jonka mukaan tiedolla
tai millä tahansa esityksillä on kaksi puolta: todellisuutta
kuvaava ja (sosiaalista) todellisuutta tuottava
puolensa. Perinteisesti tietoteoreettinen realismi
on korostanut todellisuuden kuvaamista ja
sen vastakohtana konstruktivismi on painottanut
todellisuuden rakentumista. Näiden suuntausten
välillä on vallinnut kiista ja yhteensopimattomuus.
Tässä etsitään kuitenkin vastakkaisuuden sijaan
sosiologi Anthony Giddensin tavoin kahtalaisuutta,
kaksitahoisuutta (duality). Kolikolla on kaksi puolta
ja molemmat on syytä huomioida.
Avainsanat: Erkki Karvonen, tieto, todellisuus, realismi, konstruktivismi, perspektivismi, perspektiivinen realismi, ajallisuus, intentionaalisuus, toiminnallisuus, kehollisuus, kohtaaminen, eksistentiaalinen fenomenologia, deskriptio, preskriptio, pragmaattinen totu
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 21, 2013
Viittaaminen
Karvonen, E. (2013). Tieto paitsi kuvaa todellisuutta myös rakentaa sitä. Tieteessä Tapahtuu, 31(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7706