Tieto paitsi kuvaa todellisuutta myös rakentaa sitä

Kirjoittajat

  • Erkki Karvonen

Avainsanat:

Erkki Karvonen, tieto, todellisuus, realismi, konstruktivismi, perspektivismi, perspektiivinen realismi, ajallisuus, intentionaalisuus, toiminnallisuus, kehollisuus, kohtaaminen, eksistentiaalinen fenomenologia, deskriptio, preskriptio, pragmaattinen totu

Abstrakti

Synkkenevien talousnäkymien kuvaaminen ja suosion vähenemistä osoittavat vaaligallupit näyttävät toimivan itsensä toteuttavina ennusteina eli ruokkivat lamaa ja syöksevät puolueen kannatuksen entistäkin huonommaksi. Tieto ei siis vain kuvaa todellisuutta, vaan tuottaakin sitä. Tässä artikkelissa kehitetään näkemystä, jonka mukaan tiedolla tai millä tahansa esityksillä on kaksi puolta: todellisuutta kuvaava ja (sosiaalista) todellisuutta tuottava puolensa. Perinteisesti tietoteoreettinen realismi on korostanut todellisuuden kuvaamista ja sen vastakohtana konstruktivismi on painottanut todellisuuden rakentumista. Näiden suuntausten välillä on vallinnut kiista ja yhteensopimattomuus. Tässä etsitään kuitenkin vastakkaisuuden sijaan sosiologi Anthony Giddensin tavoin kahtalaisuutta, kaksitahoisuutta (duality). Kolikolla on kaksi puolta ja molemmat on syytä huomioida.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-02-21

Viittaaminen

Karvonen, E. (2013). Tieto paitsi kuvaa todellisuutta myös rakentaa sitä. Tieteessä tapahtuu, 31(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7706