Tiedekeskusmalli uusiksi

Kirjoittajat

  • Per-Edvin Persson

Avainsanat:

Per-Edvin Persson, tiedekeskus, Heureka, joukkoistaminen, kävijäidentiteetti, lisäketodellisuus, vuorovaikutteisuus, mikro- ja joukkorahoitus, vaikuttavuus

Abstrakti

Tiedekeskus on kulttuuri- ja opetuslaitos, joka sisältää vuorovaikutteisia tiede- ja tekniikkanäyttelyitä, ja jossa järjestetään tapahtumia tieteestä ja teknologiasta. Monet tiedekeskukset vierastavat museonimikettä, joskin niitä voidaan perustellusti pitää omana erityisenä ryhmänään museoperheessä – raja on käytännössä veteen piirretty viiva. Maailmanlaajuinen innostus tiedekeskusten avaamiseen perustui vuorovaikutteisiin näyttelykohteisiin (hands on, learning by doing), mutta tänä päivänä useat tiedekeskukset käyttävät vuorovaikutteisten näyttelykohteiden lisäksi myös muita keinoja viestin välittämiseen (esim. historialliset esineet, kuvat, filmit, verkkosivut, tapahtumat ja esitelmät, demonstraatiot, sosiaalinen media).
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2013-02-21

Viittaaminen

Persson, P.-E. (2013). Tiedekeskusmalli uusiksi. Tieteessä tapahtuu, 31(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/7707