Tieteen maine ja julkisuuden glamour

  • Pekka Aula
Avainsanat: tiede, maine, julkisuus, tiedeviestintä

Abstrakti

Julkisuudessa on glamouria, jota jotkut janoavat, toiset kammoavat, jotkut pakenevat ja toiset haluavat. Julkisuudella on valtaa ja se kiehtoo. Myös tieteen tekijät ovat yhä useammin julkisuudessa. Toiset ohjaavat paljon aikaa sosiaaliseen mediaan tai muuhun mediasisältöön. Toiset näkevät julkisuuden ikävänä velvollisuutena, jota tulee vältellä. Vaikutusta on myös tutkimusrahoittajien tuottamilla julkisuusvaateilla. Rahoittajat etsivät rahoittamansa tutkimuksen ja tukemiensa tutkijoiden kautta omaa tilaansa julkisuudessa. Erityistä merkitystä aikamme julkisuudella on tieteen maineen kannalta.

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
maalis 21, 2019
Viittaaminen
Aula, P. (2019). Tieteen maine ja julkisuuden glamour. Tieteessä Tapahtuu, 37(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/79933