Kohti tieteenalojen jälkeistä aikaa

Kirjoittajat

  • Marianne Liljeström

Avainsanat:

tieteidenvälisyys, tieteenalat, käsitteet, tutkimus, tiede

Abstrakti

Jo 1960-luvulta lähtien tieteidenvälisyyttä on julistettu, vaadittu ja juhlittu korkean koulutuksen reformien patenttiratkaisuna ja yleislääkkeenä. Tämä retoriikka ei kuitenkaan ole johtanut tieteiden välisen tutkimuksen ja opetuksen rakenteiden merkittävään institutionalisointiin, puhumattakaan siitä, että se olisi jalostanut tieteenaloja ylittäviä transtai postdisiplinaarisia metodologioita. Kyse on paradoksaalisesti tilanteesta, jossa tieteidenvälisyyden retoriikka kukoistaa tieteenalojen jatkaessa itsepintaisesti olemassaoloaan.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2019-05-02

Viittaaminen

Liljeström, M. (2019). Kohti tieteenalojen jälkeistä aikaa. Tieteessä tapahtuu, 37(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/80462