Totuuksia ja politiikkaa tarinallistuvassa mediaympäristössä

  • Maria Mäkelä
Avainsanat: sosiaalinen media, retoriikka, kertomukset, tarinat, kerronta

Abstrakti

Sosiaalinen media on muuttanut tarinankerronnan retorisia mekanismeja ratkaisevasti. Juuri nyt liikuttava kokemuskertomus tuntuisi olevan tehokkain retorinen väline asiassa kuin asiassa. Tämä kirjoitus esittelee kertomuskriittisen näkökulman kerronnallisia ympäristöjämme hallitseviin kokemustotuuksiin sekä nykymedian ja -politiikan tapoihin välineellistää yksilökeskeinen kokemustarina. Tarinallisuus voi perustua hyviin aikomuksiin, mutta sosiaalisessa mediassa sinun tarinasi ei ole sinun.

Artikkeli perustuu osaksi Tieteen päi­villä 11.1.2019 pidettyyn esitelmään.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 3, 2019
Viittaaminen
Mäkelä, M. (2019). Totuuksia ja politiikkaa tarinallistuvassa mediaympäristössä. Tieteessä Tapahtuu, 37(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/80463