Robert Boyle, luonto ja luonnonlaki

Kirjoittajat

  • Jouni Huhtanen

Avainsanat:

ouni Huhtanen, Robert Boyle, aate- ja opppihistoria, luonnonfilosofia, luonnonlaki, tietoteoria, voluntarismi, luonto, Jumala, eksperimentalismi, nominalismi, tietokyky, tieteellinen laki, mekanistinen filosofia, Strasbourgin kello, Boylen laki

Abstrakti

Englantilaisen luonnonfilosofin Robert Boylen (1627–91) mukaan luonnossa vallitsee Jumalan asettama säännöllinen harmonia, mutta ihminen ymmärtää tätä monimutkaista kokonaisuutta ainoastaan luomiensa tieteellisten lakien avulla. Boylen mielestä luonnonlait ovat tutkimustyön tuloksia ja kertovat omalla tavallaan luonnossa vallitsevasta säännönmukaisuudesta ja mekaanisesta kausaalisuudesta. Ne eivät paljasta luonnon perimmäistä salaisuutta, mutta eivät myöskään väitä, että luonto säilyttäisi ikuisesti lain sille osoittaman muodon. Tutkin tässä artikkelissa näitä tietoteoreettisia ongelmia ja tuon esiin luonnonlain metodologisen ja moraalisen aseman Boylen ajattelussa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-06-13

Viittaaminen

Huhtanen, J. (2013). Robert Boyle, luonto ja luonnonlaki. Tieteessä tapahtuu, 31(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/8251