Robert Boyle, luonto ja luonnonlaki

  • Jouni Huhtanen

Abstrakti

Englantilaisen luonnonfilosofin Robert Boylen
(1627–91) mukaan luonnossa vallitsee Jumalan
asettama säännöllinen harmonia, mutta ihminen
ymmärtää tätä monimutkaista kokonaisuutta ainoastaan
luomiensa tieteellisten lakien avulla. Boylen
mielestä luonnonlait ovat tutkimustyön tuloksia ja
kertovat omalla tavallaan luonnossa vallitsevasta
säännönmukaisuudesta ja mekaanisesta kausaalisuudesta.
Ne eivät paljasta luonnon perimmäistä
salaisuutta, mutta eivät myöskään väitä, että luonto
säilyttäisi ikuisesti lain sille osoittaman muodon.
Tutkin tässä artikkelissa näitä tietoteoreettisia
ongelmia ja tuon esiin luonnonlain metodologisen
ja moraalisen aseman Boylen ajattelussa.
Avainsanat: ouni Huhtanen, Robert Boyle, aate- ja opppihistoria, luonnonfilosofia, luonnonlaki, tietoteoria, voluntarismi, luonto, Jumala, eksperimentalismi, nominalismi, tietokyky, tieteellinen laki, mekanistinen filosofia, Strasbourgin kello, Boylen laki
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 13, 2013
Viittaaminen
Huhtanen, J. (2013). Robert Boyle, luonto ja luonnonlaki. Tieteessä Tapahtuu, 31(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/8251